hydraulicznej

Encyklopedia PWN

cylinder
[gr.],
techn. walcowy otwór w kadłubie maszyny (silnika, pompy, sprężarki, prasy hydraulicznej), w którym porusza się ruchem posuwisto-zwrotnym tłok uszczelniony pierścieniami tłokowymi;
klasyfikator
[łac.],
urządzenie do rozdzielania materiału jednorodnego złożonego z ziaren tej samej substancji (np. węgla, minerału), lecz o różnych rozmiarach, na frakcje ziaren o tej samej, określonej wielkości;
pojazd trakcyjny przeznaczony do ciągnięcia, a niekiedy popychania, pociągów.
przyrządy wchodzące w skład wyposażenia statku powietrznego, przekazujące dane umożliwiające lub ułatwiające załodze pilotaż, nawigację, kontrolę pracy zespołu napędowego oraz kontrolę funkcjonowania zespołów statku (np. podwozia, klap) i instalacji (np. tlenowej, klimatyzacji).
techn. narzędzie ręczne — młotek (np. m. ślusarski, kowalski, blacharski, szewski, kamieniarski) lub narzędzie przenośne z napędem pneumatycznym — młot pneumatyczny do przebijania otworów w murze lub betonie, albo maszyna do obróbki plast. metali przez uderzanie — młot maszynowy.
Pascal
[paskạl]
Blaise Wymowa, ur. 19 VI 1623, Clermont, zm. 19 VIII 1662, Port-Royal,
francuski filozof, matematyk, fizyk i pisarz.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia