hydraulicznej

Encyklopedia PWN

akumulator
[łac.],
urządzenie do magazynowania określonego rodzaju energii (np. elektrycznej, mech.);
techn. element lub zespół konstrukcyjny o cechach sprężystych i tłumiących drgania;
Armstrong William George, baron (od 1887), ur. 26 XI 1810, Newcastle upon Tyne, zm. 27 XII 1900, Northumberland,
bryt. wynalazca i przemysłowiec;
automatyka
[gr.],
dział nauki i techniki obejmujący teorię i praktykę realizacji urządzeń zapewniających samoczynne (bez udziału człowieka lub z ograniczonym jego udziałem) działanie maszyn, mechanizmów i instalacji; w języku potocznym, słowo automatyka oznacza też często pewne funkcje i działania zapewniające samoczynną pracę jakiegoś urządzenia lub instalacji.
Bertola da Novate, żył w XV w.,
inżynier wł.;
bizantyńskie ogrody, ogrody bizantyjskie,
kontynuacja tradycji hellenistycznej i rzymskiej sztuki ogrodowej w cesarstwie bizantyńskim, między IV a XV w., wzbogacona o wpływy bliskowschodnie i perskie.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia