hydraulicznej

Encyklopedia PWN

regulacja za pomocą urządzeń, w których czynnikiem roboczym jest ciecz;
silnik, w którym czynnikiem roboczym jest ciecz (np. woda, olej), przetwarzający energię kinetyczną lub energię ciśnienia cieczy na pracę mechaniczną;
stosunek różnicy wysokości wody gruntowej do długości jej przepływu;
opór stawiany przez ścianki przewodu lub koryta przepływającej cieczy;
stosunek powierzchni przekroju strumienia cieczy do długości obwodu przekroju, na którym ciecz styka się ze ścianką przewodu.
straty energii mech. w przepływie płynu w przewodach i kanałach wynikające z rozpraszania energii kinetycznej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia