hydraulicznej

Encyklopedia PWN

górn. metoda wytwarzania szczelin w skale poddanej eksploatacji, wykorzystująca działanie ciśnienia cieczy tłoczonej do odwiertu;
transport hydrauliczny, hydrotransport,
przemieszczanie materiałów w strumieniu cieczy (prawie zawsze wody), który przy dostatecznie dużej prędkości przepływu unosi bryłki lub ziarna materiału;
zjawisko znacznego wzrostu ciśnienia wskutek nagłego zahamowania przepływu cieczy w przewodzie;
prasa
[łac. presso ‘tłoczę’],
techn. maszyna technol. do prasowania, czyli wywierania statycznego nacisku (bez uderzeń) na obrabiany przedmiot, prasowany materiał, montowane części itp.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia