uderzenie hydrauliczne
 
Encyklopedia PWN
uderzenie hydrauliczne,
zjawisko znacznego wzrostu ciśnienia wskutek nagłego zahamowania przepływu cieczy w przewodzie;
przyrost ciśnienia cieczy Δp jest proporcjonalny do spadku prędkości przepływu Δv: Δp = ρaΔv, gdzie: ρ — gęstość cieczy, a — prędkość dźwięku w cieczy. Przyrost ciśnienia, wg teorii N.J. Żukowskiego (1898) i L. Allieviego (1903), rozprzestrzenia się wzdłuż przewodu w postaci fali ze stałą prędkością a, która zależy zarówno od fiz. właściwości cieczy i materiału przewodu, jak również od jego przekroju.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia