hydraulicznej

Encyklopedia PWN

pojazd szynowy wyposażony w silnik wprawiający go w ruch (napędzający);
pompa, w której ciecz jest przenoszona przez ruchomy element roboczy (np. tłok, wirnik w kształcie śruby) szczelnie dopasowany do cylindra, zasysający i tłoczący kolejne dawki cieczy;
wiążące materiały budowlane używane do produkcji zapraw i betonów, przeważnie pochodzenia mineralnego — s.b. cementowe, gipsowe, wapienne, które po zmieszaniu z wodą twardnieją w wyniku reakcji chem. i uzyskują cechy ciała stałego;
Troskolański Adam Tadeusz, ur. 14 XII 1901, Sambor, zm. 15 VII 1982, Warszawa,
inżynier mechanik;
górn.:
ABS Wymowa, ang. Anti-Lock Brakes System Wymowa,
techn. system przeciwdziałający blokowaniu kół pojazdu przy hamowaniu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia