hydraulicznej

Encyklopedia PWN

zapora, pot. tama,
betonowa lub ziemna budowla piętrząca z upustami, dzięki której powstaje sztuczny zbiornik wodny.
techn. zbiornik, element lub urządzenie do magazynowania materiałów (np. z. dozownika), półproduktów lub energii (np. akumulator hydrauliczny).
element sprężysty podwozia pojazdu szynowego lub samochodu, którego zadaniem jest łagodzenie zderzeń;
Żukowski Nikołaj J., ur. 17 I 1847, Oriechowo (obwód włodzimierski), zm. 17 III 1921, Moskwa,
ros. uczony, jeden z twórców współcz. mechaniki płynów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia