młot pneumatyczny

Encyklopedia PWN

techn. narzędzie ręczne — młotek (np. m. ślusarski, kowalski, blacharski, szewski, kamieniarski) lub narzędzie przenośne z napędem pneumatycznym — młot pneumatyczny do przebijania otworów w murze lub betonie, albo maszyna do obróbki plast. metali przez uderzanie — młot maszynowy.
napęd za pomocą silnika pneumatycznego (np. powietrznego);
urządzenie przetwarzające energię sprężonego gazu, najczęściej powietrza, na energię mech. ruchu obrotowego;
wyposażenie techn. straży pożarnych przeznaczone do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych zdarzeń stanowiących zagrożenie życia, zdrowia i mienia, takich jak katastrofy: budowlane, komunik., chem., ekol.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia