straż pożarna
 
Encyklopedia PWN
straż pożarna,
zorganizowana, odpowiednio wyszkolona i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do organizowania i prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych podczas walki z pożarami, klęskami żywiołowymi (katastrofa ekol.) oraz zwalczania skutków innych niż pożar i klęski żywiołowe zdarzeń stanowiących zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia, jak: katastrofy budowlane, komunik., chem., ekol. (działania w zakresie ratownictwa techn.);
s.p. współdziała z innymi służbami ratowniczymi (np. ratownictwa med.); jest wyposażona w odpowiedni sprzęt, m.in.: samochody gaśnicze i ratownictwa techn., pompy pożarnicze, gaśnice i agregaty gaśnicze, nożyce, rozpieracze, sprzęt do ewakuacji; rozróżnia się s.p. zawodowe oraz ochotnicze, będące organizacjami społ. (w Polsce Związek Ochotniczych Straży Pożarnych).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia