ratowniczo-gaśniczy sprzęt
 
Encyklopedia PWN
ratowniczo-gaśniczy sprzęt,
wyposażenie techn. straży pożarnych przeznaczone do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych zdarzeń stanowiących zagrożenie życia, zdrowia i mienia, takich jak katastrofy: budowlane, komunik., chem., ekol.;
stosownie do przeznaczenia rozróżnia się sprzęt gaśniczy, obejmujący m.in. samochody gaśnicze, pompy pożarnicze, węże, armaturę, gaśnice i agregaty gaśnicze; sprzęt ratowniczy, do którego zalicza się samochody specjalne (np. autodrabiny, samochody z podnośnikami, oświetleniowe, ratownictwa techn., chem.), narzędzia specjalistyczne, jak rozpieracze i nożyce hydrauliczne, tzw. poduszki pneumatyczne (używane jako podnośniki), piły do drewna, piły do betonu i stali, młoty pneumatyczne, sprzęt do ewakuacji (skokochrony, linkowe aparaty ratownicze, rękawy ewakuacyjne), sprzęt przeznaczony do likwidacji zanieczyszczeń środowiska, np. chem., oraz do rozpoznawania zagrożeń; do sprzętu pożarniczego zalicza się również ubrania ochronne strażaków i sprzęt do ochrony dróg oddechowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia