gaśnica
 
Encyklopedia PWN
gaśnica,
przenośne urządzenie do gaszenia pożaru;
jego gł. elementem jest zbiornik zawierający środek gaśniczy (właściwy dla palącego się materiału). Zawartość g. może znajdować się stale pod zwiększonym ciśnieniem — wówczas wypływ środka gaśniczego jest możliwy bezpośrednio po otwarciu zaworu; są również używane g. wyposażone w dodatkowy zbiornik z gazem roboczym (najczęściej ditlenkiem węgla lub azotem), który po uruchomieniu g. przepływa do zbiornika ze środkiem gaśniczym. Niektóre zbiorniki g. są zabezpieczone przed rozerwaniem w przypadku nadmiernego wzrostu ciśnienia. Każda g. jest wyposażona w urządzenie do wytworzenia strumienia środka gaśniczego; konstrukcja g. umożliwia kierowanie tym strumieniem. Zależnie od zastosowanego środka gaśniczego, rozróżnia się g.: proszkowe, śniegowe, pianowe oraz halonowe; ze względu na niekorzystny wpływ halonów na środowisko ogranicza się stosowanie g. zawierających ten środek gaśniczy. Na każdej g. podaje się informację o rodzaju środka gaśniczego, instrukcję użycia g. oraz przeznaczenie (w formie oznaczenia literowego i piktogramu). Litera A oznacza, że g. może być stosowana do gaszenia pożarów ciał stałych pochodzenia org.; B — cieczy palnych i substancji topiących się pod wpływem ciepła; C — gazów; D — metali. Dodatkowo podaje się ostrzeżenia dotyczące możliwości użycia g. do gaszenia pożaru w obrębie urządzeń elektr. pod napięciem. Stan techniczny g. podlega okresowej kontroli; do użytku są dopuszczane tylko g. mające odpowiedni atest.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia