ratownictwo
 
Encyklopedia PWN
ratownictwo,
ogół środków i metod ratowania życia ludzkiego i niesienia pomocy osobom w warunkach zagrożenia (np. w czasie sztormu na morzu, zagubienia w górach, wypadku w kopalni), a także służących ratowaniu lub zabezpieczaniu sprzętu, pomieszczeń itp
r. techniczne (np. usuwaniem skutków katastrof, uszczelnianiem miejsc wycieku substancji niebezpiecznych) zajmuje się Straż Pożarna.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia