ochrona przeciwpożarowa
 
Encyklopedia PWN
ochrona przeciwpożarowa,
zespół przedsięwzięć, których celem jest zabezpieczenie życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową (katastrofa ekologiczna) lub takim miejscowym zagrożeniem, jak np. katastrofa budowlana, chemiczna;
służy także zapobieganiu im: tworzeniu warunków formalno-prawnych zapewniających ochronę życia, zdrowia, mienia. Konieczne jest spełnienie wymagań budowlanych, instalacyjnych i technol., wyposażenie obiektu w sprzęt pożarniczy i środki gaśnicze (np. wykrywacze dymu, gaśnice) oraz zapewnienie nadzoru (napraw, konserwacji) nad tym sprzętem, zapewnienie bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji osobom przebywającym w obiekcie, przygotowanie obiektu do prowadzenia działań ratowniczych i ustalenie sposobu postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. Jednostkami ochrony przeciwpożarowej są zaw. i ochotnicze straże pożarne oraz służby ratownicze. W Polsce za realizację zadań państwa w zakresie o.p. odpowiada min. spraw wewn. i administracji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia