alarmowe systemy
 
Encyklopedia PWN
alarmowe systemy,
elektroniczne środki ochrony osób i mienia przeznaczone do wykrywania i sygnalizowania warunków wskazujących na istnienie niebezpieczeństwa.
Rozróżnia się systemy alarmowe: sygnalizacji włamania, sygnalizacji napadu, osobiste, samochodowe, kontroli dostępu, ochrony przeciwpożarowej i telewizyjne systemy dozorowe (m.in. w bankach, sklepach). Systemy alarmowe zintegrowane to np. połączenie systemu sygnalizacji włamania z systemem kontroli dostępu. Systemy alarmowe sygnalizacji włamania, sygnalizacji napadu (używane np. przez osoby przewożące wartościowe przedmioty) i osobiste (umożliwiające wezwanie pomocy przez np. osoby chore i samotne) opierają się na tych samych rozwiązaniach. Podstawową częścią systemu, niezależnie od tego, czy jest on instalacją przewodową czy bezprzewodową, jest centrala alarmowa (przeważnie mikroprocesorowa), do której docierają sygnały z czujek alarmowych (elektromech., podczerwieni, mikrofalowych i in.), przycisków napadowych i urządzeń spełniających podobne funkcje. Wysłanie sygnału alarmu polega na zadziałaniu czujek alarmowych i uruchomieniu procedury przesyłania informacji do centrum monitorowania alarmów (drogą telefoniczną lub radiową). Bardzo popularne są systemy alarmowe samochodowe. System alarmowy w samochodzie może reagować na wibracje, ruch wewnątrz pojazdu, przemieszczanie się całego pojazdu, dźwięk tłuczonej szyby; dobre efekty uzyskuje się instalując nadajnik radiowy wysyłający, w przypadku zadziałania alarmu, sygnał do odbiornika noszonego np. przez właściciela pojazdu. Bardziej rozbudowany system powiadamiania zapewnia ciągłą łączność między nadajnikiem w samochodzie a odbiornikiem; stosowanie takich systemów alarmowych ma sens, jeżeli w pojeździe są zamontowane urządzenia uniemożliwiające odjechanie samochodem lub kontynuację jazdy po zadziałaniu systemu (immobilizery — np. elektrycznie sterowane odcinacze dopływu paliwa). W alarmach pułapkowych w przypadku wykrycia przez system próby włamania do samochodu następuje zdalne unieruchomienie pojazdu i/lub zablokowanie centralnego zamka drzwi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia