sygnalizacja morska
 
Encyklopedia PWN
sygnalizacja morska,
nadawanie wiadomości za pomocą systemów umownych sygnałów i znaków wzrokowych oraz dźwiękowych, stosowane w żegludze mor. do porozumiewania się lub rozgłaszania komunikatów.
Rozróżnia się 3 zasadnicze rodzaje sygnalizacji morskiej: optyczną (wzrokową), do której zalicza się sygnalizację flagową za pomocą flag Międzynar. Kodu Sygnałowego, sygnalizację semaforową (alfabet semaforowy) za pomocą chorągiewek trzymanych w rękach w różnym ustawieniu lub semafora mech., oraz sygnalizację światłem za pomocą błysków nadawanych wg alfabetu Morse’a; dźwiękową, tj. nadawaną za pomocą tuby głosowej, gwizdka, syreny, dzwonów, detonacji, rogu mgłowego lub nautofonu, posługującą się także alfabetem Morse’a albo innymi sygnałami umownymi; sygnalizacja dźwiękowa odgrywa szczególnie ważną rolę w czasie mgły, każdy statek jest wtedy zobowiązany nadawać określone sygnały mgłowe; radiotelegraficzną i radiofoniczną; międzynar. prawo mor. określa system sygnałów o specjalnym znaczeniu — są to sygnały manewrowe, ostrzegawcze, ograniczonej widoczności, wzywania pomocy, jak również znaki i światła umieszczone na statku określające jego rodzaj.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia