Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
 
Encyklopedia PWN
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych (ZOSP),
organizacja społ. zrzeszająca ochotnicze straże pożarne w Polsce, powołana 1956;
kontynuuje działalność tworzonych od 1863 dzielnicowych związków straży pożarnych, 1921 połączonych w Gł. Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Pol. (od 1933 pod nazwą Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Pol., 1949 rozwiązany przez władze); podczas II wojny światowej strażacy ochotnicy współtworzyli Strażacki Ruch Oporu „Skała”; ZOSP uczestniczy w zwalczaniu pożarów i akcjach ratowniczych podczas innych klęsk żywiołowych, organizuje ochronę przeciwpożarową, prowadzi działalność kult.-wychowawczą, gł. w środowisku wiejskim (świetlice i kluby w remizach strażackich, drużyny młodzieżowe); ZOSP zrzesza kilkanaście tysięcy ochotniczych straży pożarnych, liczy kilkaset tysięcy członków; prezes W. Pawlak (od 1992).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia