silnik pneumatyczny
 
Encyklopedia PWN
silnik pneumatyczny,
urządzenie przetwarzające energię sprężonego gazu, najczęściej powietrza, na energię mech. ruchu obrotowego;
w s.p. jest wykorzystywane przemieszczanie ruchomego organu roboczego (np. tłoka, łopatki) pod wpływem ciśnienia czynnika roboczego (powietrza) doprowadzonego do komory silnika (w przypadku przemieszczania liniowego jest niezbędna przekładnia ruchu liniowego na obrotowy) lub rozprężanie i przepływ czynnika przez organ roboczy (np. wieniec łopatkowy); rozróżnia się: s.p. wyporowe (tłokowe), s.p. rotacyjne (łopatkowe, zębate) i s.p. przepływowe (turbiny pneumatyczne); s.p. są stosowane gł. do napędu narzędzi oraz młotów pneumatycznych. Do s.p. tradycyjnie nie są zaliczane turbiny wiatrowe
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia