fotosynteza

Encyklopedia PWN

najbardziej zewnętrzna, gazowa część naszej planety;
autotrofizm
[gr. autós ‘sam’, trophḗ ‘pożywienie’],
samożywność,
biol. zdolność wytwarzania związków organicznych (sacharydów, aminokwasów, tłuszczów, kwasów nukleinowych) z nieorganicznych (dwutlenku węgla, trójtlenku azotu, azotu cząsteczkowego) w procesie fotosyntezy lub chemosyntezy lub w wyniku redukcji azotu cząsteczkowego i azotanów;
autotrofy
[gr. autós ‘sam’, trophós ‘żywiciel’],
ekol. organizmy samożywne, które wytwarzają związki organiczne w procesie fotosyntezy lub chemosyntezy;
bakteriochlorofil, chlorofil bakteryjny,
zielony barwnik bakterii purpurowych siarkowych i bezsiarkowych oraz zielonych bakterii siarkowych, biorący udział w procesie fotosyntezy;
Benson
[bẹnsən]
Adam, żył w XX w.
fizykochemik amer.;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia