fotosynteza

Encyklopedia PWN

Viking
[wạıkıŋ] Wymowa,
seria 2 amerykańskich próbników kosmicznych przeznaczonych do badań Marsa;
funkcja rośliny (jedna z podstawowych) warunkująca przebieg jej wzrostu i rozwoju oraz realizację procesów życiowych przebiegających w pojedynczych komórkach i w całym organizmie.
zosterofilofity, Zosterophyllophyta,
gromada wymarłych roślin zarodnikowych, żyjących w dewonie;
Zurzycki Jan Adam, ur. 10 II 1925, Kraków, zm. 27 VII 1984, tamże,
botanik, fizjolog roślin;
związki koordynacyjne, związki kompleksowe, kompleksy,
złożone cząsteczki lub jony (kationy, aniony), w których atom (lub jon) zw. atomem (jonem) centralnym jest połączony za pomocą wiązania koordynacyjnego z ligandami — jonami lub cząsteczkami obojętnymi.
fizjol. mineralna gospodarka roślin, całokształt zjawisk i procesów związanych z udziałem pierwiastków nie wchodzących w skład wody i dwutlenku węgla w funkcjach życiowych rośliny;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia