fotosynteza

Encyklopedia PWN

fotosynteza
[gr.],
bot. proces przetwarzania przez organizmy samożywne (autotrofy) energii świetlnej w energię chemiczną;
nauka o procesach życiowych zachodzących w komórkach, tkankach i w całym organizmie rośliny. Fizjologia roślin dąży do wyjaśnienia mechanizmów regulujących powstanie, wzrost i rozwój nowego osobnika (ontogenezę) i jego funkcjonowanie jako zintegrowanej całości;
Calvina-Bensona cykl, cykl Calvina,
ciąg reakcji zachodzący u roślin, polegający na przekształcaniu dwutlenku węgla w glukozę w ciemnej fazie fotosyntezy;
Calvin
[kạ̈lwın]
Melvin, ur. 8 IV 1911, Saint Paul (stan Minnesota), zm. 8 I 1997, Berkeley (stan Kalifornia),
chemik amerykański;
chloroplasty
[gr. chlōrós ‘zielony’, plástēs ‘tworzący’],
dawniej zw. ciałka zieleni,
bot. rodzaj plastydów zawierających chlorofil, w których zachodzi fotosynteza;
fotooddychanie, fotorespiracja,
proces zachodzący w obecności światła, polegający na pobieraniu tlenu (O2) i wydzielaniu dwutlenku węgla (CO2) przez komórki fotosyntetyzujących roślin;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia