fotosynteza

Encyklopedia PWN

miara, wyrażana w ułamkach lub procentach, określająca ilość energii lub materii przekazywanej między poszczególnymi ogniwami łańcucha pokarmowego;
białka zawierające żelazo niehemowe oraz siarkę;
koenzym dehydrogenaz złożony z kwasu adenozynomonofosforowego z dodatkową grupą fosforanową i nukleotydu amidu kwasu nikotynowego;
sole i estry tlenowych kwasów fosforu, w których fosfor występuje na V stopniu utlenienia;
fotobiologia
[gr. phōs, phōtós ‘światło’, gr. bíos ‘życie’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dział biologii zajmujący się badaniem zjawisk biologicznych w świecie roślinnym i zwierzęcym uzależnionych od działania światła;
fotochemia
[gr.],
dziedzina chemii, której przedmiotem są przemiany chem. (reakcje fotochemiczne) zachodzące pod wpływem światła — promieniowania widzialnego, ultrafioletowego, podczerwieni;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia