fotobiologia
 
Encyklopedia PWN
fotobiologia
[gr. phōs, phōtós ‘światło’, gr. bíos ‘życie’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dział biologii zajmujący się badaniem zjawisk biologicznych w świecie roślinnym i zwierzęcym uzależnionych od działania światła;
np. fotosynteza, fotoperiodyzm, bioluminescencja, procesy widzenia, fototaksje, fotokinezy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia