fotosynteza

Encyklopedia PWN

chromoproteiny
[gr. chrṓma ‘barwa’, prōteíon ‘pierwsze miejsce’],
białka mające barwną grupę prostetyczną: metaloporfirynę (chloroplastyna, hemoproteiny), barwniki żółciowe (choleglobina — produkt rozpadu hemoglobiny), barwniki flawinowe (flawoproteiny), karotenowce (np. rodopsyna);
rośliny w warunkach naturalnych rosnące w miejscach silnie zacienionych (np. na dnie cienistych lasów), nie występujące w pełnym oświetleniu;
datowanie izotopowe, datowanie promieniotwórcze, radiodatowanie,
grupa metod badawczych stosowanych w geologii i archeologii do określania wieku substancji, przede wszystkim minerałów i skał, na podstawie produktów (efektów) przemian promieniotwórczych.
ekol. zjawisko występujące w wodach powierzchniowych wówczas, gdy procesy utleniania związków organicznych przeważają nad procesami fotosyntezy (wytwarzającymi tlen) i nad rozpuszczaniem tlenu atmosferycznego w wodzie;
drobnoustroje, mikroorganizmy,
ogólna nazwa organizmów różnych strukturalnie, funkcjonalnie i systematycznie, o jednej wspólnej właściwości — mikroskopijnej wielkości.
hydrol. mroczna strefa zbiornika wodnego, do której dociera światło rozproszone;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia