cieniolubne rośliny
 
Encyklopedia PWN
cieniolubne rośliny, skiofity,
rośliny w warunkach naturalnych rosnące w miejscach silnie zacienionych (np. na dnie cienistych lasów), nie występujące w pełnym oświetleniu;
wysoką wartość fotosyntezy osiągają przy niskich wartościach oświetlenia; mają niski punkt kompensacyjny (0,5–1% pełnego oświetlenia); przykładem rośliny cieniolubnej jest szczawik zajęczy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia