fotosynteza

Encyklopedia PWN

Saussure
[sosụ̈:r]
Nicolas Théodore de, ur. 4 lub 14 X 1767, Genewa, zm. 18 IV 1845, tamże,
syn Horace’a Bénédicta, szwajcarski agrochemik, fizjolog roślin i geolog.
nukleotyd, połączenie kwasu adenozynodifosforowego z resztą kwasu fosforowego wiązaniem wysokoenergetycznym;
anhydraza węglanowa, dehydrataza węglanowa,
cynkoproteina o masie cząsteczkowej 30 kDa, enzym z klasy liaz katalizujący reakcję H2CO3 (lub H+ + HCO3) ⇆ CO2 + H2O;
archaik
[gr. archaikós ‘staroświecki’, archaíos ‘starożytny’],
era archaiczna, eon archaiczny, azoik, archeozoik,
geol. pierwsza wielka jednostka czasu (jednostka geochronologiczna) w dziejach Ziemi; trwał od ok. 4 mld do 2,5 mld lat temu; także jednostka chronostratygraficzna (eonotem) obejmująca powstałe w tym czasie skały.
Arnon
[ạ:rnən]
Daniel, ur. 1910, zm. 1994,
amerykański biochemik i fizjolog roślin pochodzenia pol.;
asymilacja
[łac. assimilatio < similis ‘podobny’],
przyswajanie,
biol. pobieranie przez żywe organizmy stosunkowo prostych związków chemicznych ze środowiska i wytwarzanie z nich skomplikowanych, wielkocząsteczkowych składników własnego organizmu;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia