fotosynteza

Encyklopedia PWN

chemia bionieorganiczna, biochemia nieorganiczna,
interdyscyplinarna dziedzina wiedzy (z pogranicza chemii i biologii) badająca pierwiastki chem. (i ich związki, gł. koordynacyjne) występujące w organizmach żywych i istotne dla funkcjonowania tych organizmów, a także syntetyczne modele kompleksów biologicznych.
Deisenhofer
[dạiznho:fər]
Johann, ur. 30 IX 1943, Zusamaltheim,
biochemik amer., pochodzenia niemieckiego;
techn. wszelkie substancje, zjawiska, procesy, obiekty lub urządzenia, które mogą być wykorzystane — bezpośrednio lub po zrealizowaniu odpowiednich przemian energetycznych — do zaspokajania potrzeb energetycznych człowieka.
Godlewski Emil (st.), ur. 30 VI 1847, Krasocin, zm. 11 IX 1930, Kraków,
ojciec Emila mł. i Tadeusza Józefa, fizjolog roślin;
Michel
[mı̣śəl]
Hartmut, ur. 18 VII 1948, Ludwigsburg,
biochemik niemiecki;
organizm zbudowany z komórek okrytych ścianą komórkową, najczęściej samożywny dzięki zdolności do fotosyntezy, rzadziej cudzożywny (r. pasożytnicza), przeważnie trwale przytwierdzony do podłoża, rosnący nieprzerwanie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia