Deisenhofer Johann
 
Encyklopedia PWN
Deisenhofer
[dạiznho:fər]
Johann, ur. 30 IX 1943, Zusamaltheim,
biochemik amer., pochodzenia niemieckiego;
1971–87 pracownik Inst. Biochemii Maxa Plancka w Planegg-Martinsried; od 1988 profesor Howard Hughes Medical Institute University of Texas w Dallas; badania nad strukturą trzecio- i czwartorzędową białek, m.in. immunoglobulin, białek transmembranowych, białek cytoszkieletu i enzymów biorących udział w oddychaniu komórkowym, a także białek istotnych dla procesu fotosyntezy; 1988 otrzymał Nagrodę Nobla (wspólnie z R. Huberem i H. Michelem) za określenie trójwymiarowej struktury tzw. centrum reakcji fotosyntezy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia