energii źródła
 
Encyklopedia PWN
energii źródła,
techn. wszelkie substancje, zjawiska, procesy, obiekty lub urządzenia, które mogą być wykorzystane — bezpośrednio lub po zrealizowaniu odpowiednich przemian energetycznych — do zaspokajania potrzeb energetycznych człowieka.
Zwykle pod pojęciem źródła energii rozumie się źródło energii pierwotnej (nie przetworzonej), tzn. energii chemicznej paliw, jądrowej, wód, wnętrza Ziemi (geotermicznej) oraz energii przepływu powietrza (wiatrów), promieniowania Słońca (słonecznej), reakcji chemicznych. Źródła i nośniki energii pierwotnej można podzielić na nieodnawialne, które w liczącym się stopniu i w „ludzkim” horyzoncie czasowym nie podlegają odtworzeniu: drewno, torf, węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, uran, tor, oraz odnawialne, czyli (praktycznie) nie wyczerpujące się: promieniowanie Słońca, wiatry, biomasa, woda, fale i pływy morskie, energia geotermiczna. Podstawowym źródłem energii dla Ziemi jest promieniowanie słoneczne, wraz z którym dociera do Ziemi moc ok. 178 000 TW, z czego ok. 30% jest odbijane przez atmosferę, ponad 45% pochłaniają w postaci ciepła lądy i morza, pozostała jest zużywana w cyklu hydrologicznym (parowanie, opady — 40 000 TW), w procesach fotosyntezy (100 TW) oraz do wprawiania w ruch powietrza i fal morskich (840 TW); trwające przez setki mln lat procesy fotosyntezy doprowadziły do powstania zasobów paliw kopalnych: węgla, torfu, ropy naftowej i gazu ziemnego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia