finansowa

Encyklopedia PWN

ekon. część analizy ekonomicznej, której przedmiotem jest gospodarka finansowa przedsiębiorstwa, czyli pozyskiwanie funduszy pieniężnych z różnych źródeł oraz ich wykorzystywanie w różnych obszarach działalności.
ekon. przekazywanie publicznych środków finansowych przedsiębiorstwom lub ich organizacjom.
matematyka finansowa, inżynieria finansowa,
dział z pogranicza matematyki i finansów, zajmujący się stosowaniem metod matematycznych do badania zjawisk zachodzących na rynku finansowym.
szczególny rodzaj kontroli, której przedmiotem są zjawiska i procesy finansowe, dotyczące głównie finansów publicznych;
Międzynarodowa Korporacja Finansowa, ang. International Finance Corporation Wymowa(IFC Wymowa),
międzynarodowa organizacja finansowa,
ekon. przewaga przychodów nad rozchodami;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia