finansowa

Encyklopedia PWN

Grabski Władysław, ur. 7 VII 1874, Borów k. Łowicza, zm. 1 III 1938, Warszawa,
polityk, ekonomista, historyk dziejów społeczno-gospodarczych.
Kosikowski Cezary, ur. 11 VII 1942, Włodzimierz (Wołyń),
prawnik;
ekon. rodzaj ewidencji stosowanej przez jednostki gospodarcze, mającej na celu liczbowe ujęcie w księgach rachunkowych stanów składników majątkowych (aktywa) i źródeł ich pochodzenia (pasywa) oraz zmian w tych stanach, wynikających z prowadzenia działalności i realizowania operacji gospodarczych, wyrażonych w miernikach naturalnych i pieniężnych.
matematyka aktuarialna, matematyka ubezpieczeniowa,
dział matematyki stosowanej poświęcony obliczaniu składek i rezerw ubezpieczeniowych, wykorzystujący rachunek prawdopodobieństwa i statystykę matematyczną.
Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, ang. International Fund for Agricultural Development (IFAD),
wyspecjalizowana agenda ONZ i międzynar. instytucja finansowa, z siedzibą w Rzymie, zał. 1976 tamże na konferencji 75 państw, z inicjatywy Świat. Konferencji Żywnościowej;
zespół norm procesowych regulujących tryb, zasady i sposób realizacji prawa karnego skarbowego w postępowaniu organów państw., zmierzający do ustalenia, czy dany czyn zabroniony (przestępstwo lub wykroczenie skarbowe) został popełniony, kto go popełnił i jaką karę należy zastosować wobec sprawcy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia