Międzynarodowa Korporacja Finansowa
 
Encyklopedia PWN
Międzynarodowa Korporacja Finansowa, ang. International Finance Corporation Wymowa(IFC Wymowa),
międzynarodowa organizacja finansowa,
założona 1956 przy Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju, z którym jest powiązana organizacyjnie i finansowo; siedziba w Waszyngtonie; członkami IFC mogą być tylko członkowie Banku; zadaniem Korporacji jest udzielanie długoterminowych kredytów na cele inwestycyjne prywatnym przedsiębiorstwom produkcyjnym w krajach członkowskich oraz nabywanie akcji tych przedsiębiorstw; udziela także gwarancji na papiery wartościowe emitowane przez prywatne spółki w krajach słabo rozwiniętych gospodarczo; wraz z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodowym Stowarzyszeniem Rozwoju oraz 2 innymi organizacjami tworzy Grupę Banku Światowego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia