banki międzynarodowe
 
Encyklopedia PWN
banki międzynarodowe,
ekon. międzynarodowe instytucje finansowe działające na podstawie międzypaństwowych porozumień, tworzone w celu dokonywania międzynarodowych operacji finansowych, m.in. finansowania i kredytowania wymiany handlowej i inwestycji o międzynarodowym znaczeniu oraz przeprowadzania związanych z nimi rozliczeń, także wspierania rozwoju gospodarczego państw.
Mogą mieć zasięg ogólnoświatowy, bądź regionalny. Pierwszy bank międzynarodowy o zasięgu światowym, Bank Rozrachunków Międzynarodowych, powstał 1930; 1945 założono Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju. Następnie powstały m.in.: 1956 Międzynarodowa Korporacja Finansowa, 1960 Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (obie instytucje afiliowane przy Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju), a także banki regionalne: 1959 Międzyamerykański Bank Rozwoju, 1963 Afrykański Bank Rozwoju, 1966 Azjatycki Bank Rozwoju, 1973 Arabski Bank Rozwoju Gospodarczego w Afryce, 1990 Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, 1998 Europejski Bank Centralny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia