Europejski Bank Inwestycyjny
 
Encyklopedia PWN
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), ang. European Investment Bank (EIB),
międzynarodowy bank, instytucja UE (do 1993 EWG), założony 1958, z siedzibą w Brukseli;
zadaniem Banku jest udzielanie pożyczek inwestycyjnych z własnych funduszów, a także gwarantowanie pożyczek udzielanych przez in. banki na finansowanie projektów w mniej rozwiniętych obszarach UE i krajach stowarzyszonych, projektów modernizacji i rozwoju uznanych za konieczne dla rozwoju krajów Unii, projektów, którymi kraje członkowskie są wspólnie zainteresowane; w XI 1989 utworzono specjalny fundusz przeznaczony na finansowanie projektów inwestycyjnych w Polsce i na Węgrzech.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia