Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
 
Encyklopedia PWN
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), ang. European Bank for Reconstruction and Development Wymowa(EBRD Wymowa),
międzynarodowy bank, założony 1990, z siedzibą w Londynie;
skupia ok. 50 państw, w tym wszystkie należące do UE; utworzony w celu finansowego wspierania przemian gospodarczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej (także w państwach byłego ZSRR), przez udzielanie kredytów i gwarancji, inwestycji kapitałowych oraz współpracę techniczną; warunkiem udzielenia pomocy jest rozwój demokracji i poszanowanie praw człowieka w tych państwach: kredyty EBOR (zazwyczaj powyżej 5 mln ECU) są udzielane zarówno rządom na wskazane projekty (zwłaszcza na budowę infrastruktury, restrukturyzację sektorów gospodarczych i przekształceń własnościowych), jak i podmiotom prywatnym; główny organ: Rada Dyrektorów, składająca się z 23 przedstawicieli państw członkowskich, organ wykonawczy — Prezes i Komitet Wykonawczy; stałe misje w niektórych państwach objętych pomocą, m.in. w Polsce.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia