Bank Rozrachunków Międzynarodowych
 
Encyklopedia PWN
Bank Rozrachunków Międzynarodowych, ang. Bank for International Settlements, fr. Banque des Réglements Internationaux,
najstarszy międzynarodowy bank, spółka akcyjna, założona 1930, z siedzibą w Bazylei.
Pierwotnym celem Banku było pełnienie funkcji powiernika oraz koordynatora wpłat i wypłat związanych głównie z niemieckimi reparacjami wojennymi (po I wojnie światowej); 1944 rozwiązany; część jego funkcji zaczął pełnić Międzynarodowy Fundusz Walutowy; 1946 reaktywowany; obecnie działalność Banku koncentruje się na promowaniu współpracy między bankami centralnymi, prowadzeniu operacji kredytowych, dewizowych i arbitrażowych z tymi bankami oraz międzynarodowymi organizacjami gospodarczymi; członkami Banku Rozrachunków Międzynarodowych są 32 banki centralne, w tym Narodowy Bank Polski.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia