multilateralizm
 
Encyklopedia PWN
multilateralizm
[łac.],
ekon. system rozliczeń międzynarodowych, w którym wyrównywanie należności poszczególnych państw jest dokonywane wielostronnie;
polega na kompensacie bilansów płatniczych wielu państw na mocy umów międzynarodowych; instytucją realizującą te umowy jest Bank Rozrachunków Międzynarodowych.
System rozliczeń multilateralnych istniał już w XIX w.; warunkiem jego stosowania jest wymienialność walut; na początku lat 30. XX w. państwa, ze względu na wprowadzenie ograniczeń dewizowych, przeszły na system rozliczeń bilateralnych (bilateralizm), by po II wojnie światowej 1947 powrócić do wielostronnej kompensaty sald bilansów płatniczych na rachunkach bilateralnych; od 1950, po powołaniu Europejskiej Unii Płatniczej, powrócono do multilateralizmu w rozliczeniach między bankami centralnymi, początkowo 15 państw europejskich, następnie — po rozwiązaniu Unii i powołaniu Europejskiego Układu Walutowego oraz przystąpieniu do współpracy krajów OECD i powołaniu Komitetu ds. Monetarnych i Wymiany Obcych Walut (1972) — kolejnych europejskich państw.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia