Europejski Układ Walutowy
 
Encyklopedia PWN
Europejski Układ Walutowy, ang. European Monetary Agreement (EMA),
porozumienie rozrachunkowo-kredytowe, zawarte 1955, weszło w życie w końcu 1958, z siedzibą w Paryżu;
łączył 16 państw Europy Zachodniej; był agencją specjalną Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD); celem Europejskiego Układu Walutowego było przyczynianie się, przez współpracę między bankami centralnymi państw członkowskich, do liberalizacji stosunków handlowych i płatniczych oraz utrzymanie zewnętrznej wymienialności walut i stabilności walutowej państw członkowskich; udzielał krótko- i średnioterminowych pożyczek w dolarach USA w celu przezwyciężenia okresowych trudności w bilansie płatniczym; operacje finansowe były prowadzone przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych; 1972 zastąpiony przez Komitet do Spraw Monetarnych i Wymiany Obcych Walut przy OECD.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia