Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
 
Encyklopedia PWN
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, ang. Organization for Economic Cooperation and Development Wymowa(OECD Wymowa),
międzynarodowa organizacja gospodarcza;
działa od 1961; siedziba w Paryżu; założona przez 17 państw zachodnioeuropejskich i Turcję oraz Kanadę i Stany Zjednoczone w wyniku przekształcenia Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej; jej zadaniem jest uzgadnianie polityki gospodarczej w celu osiągnięcia dobrobytu społecznego i ekonomicznego, pełnego zatrudnienia, wzrostu stopy życiowej, utrzymania stabilności finansowej, eliminowanie przeszkód w handlu światowym. Główne organy: Rada, Komitet Wykonawczy i Sekretariat; działalność OECD jest prowadzona głównie przez wyspecjalizowane komitety; pod auspicjami OECD działają: Agencja Energii Jądrowej (od 1958) i Międzynarodowa Agencja Energetyczna (od 1976); członkami OECD jest 32 wysoko rozwiniętych państw, w tym Polska (od 1996).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia