kontrola finansowa
 
Encyklopedia PWN
kontrola finansowa,
szczególny rodzaj kontroli, której przedmiotem są zjawiska i procesy finansowe, dotyczące głównie finansów publicznych;
kontrola finansowa jest elementem procesu zarządzania publiczną gospodarką finansową; z reguły jest podejmowana przez państwo i zmierza do osiągnięcia zgodności między stanem rzeczywistym (wykonaniem) a stanem obowiązującym (wyznaczeniem); rozróżnia się 4 fazy działania kontrolnego: ustalenie stanu obowiązującego, stanu rzeczywistego, porównanie obu ustaleń i określenie ich zgodności lub niezgodności oraz wyjaśnienie przyczyn ewentualnej niezgodności; działalność pokontrolna należy zazwyczaj do innych organów systemu zarządzania; oprócz kontroli niewyodrębnionej, tzw. funkcjonalnej, związanej integralnie z czynnościami administracyjnymi, istnieje kontrola wyodrębniona, powierzana organom specjalnie do tego powołanym (tzw. kontrola instytucjonalna); w zakresie kontroli finansowej jest to głównie kontrola skarbowa oraz kontrola państwowa działająca z ramienia parlamentu.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia