ekonomiczna

Encyklopedia PWN

w Polsce wyższe uczelnie, kształcące ekonomistów w 4–5-letnim cyklu: SGH w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny im. Oskara Langego we Wrocławiu.
główny ośrodek naukowo-badawczy informacji naukowej i naczelny organ w Systemie Informacji Naukowej, Technicznej i Organizacyjnej w Polsce w latach 1971–91.
placówka naukowo-badawcza i informacyjna,
czasopismo naukowe, kwartalnik wydawany przez UAM i Akademię Ekonomiczną w Poznaniu;
ekon. rzeczy lub usługi zaspokajające potrzeby człowieka, powstałe jako rezultat procesu produkcji.
audycja Programu 3 Polskiego Radia, prowadzona od poniedziałku do piątku przez W. Legowicza;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia