ekonomiczna

Encyklopedia PWN

Współpraca Ekonomiczna Państw Morza Czarnego, Czarnomorska Współpraca Gospodarcza, ang. Black Sea Economic Co-operation (BSEC),
regionalna organizacja międzynarodowa;
obszar mor. sięgający 200 mil w głąb morza od linii podstawowej morza terytorialnego;
ekon. gwałtowne zmniejszenie się aktywności gospodarczej (produkcji, zatrudnienia, inwestycji).
zespół instrumentów, technik, kryteriów i reguł wyboru optymalnego wariantu działań gospodarczych; w pragmatycznym ujęciu rachunek ekonomiczny jest zbiorem czynności związanych z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć; podstawowe narzędzie racjonalizacji decyzji ekonomicznych.
ekon. obszary, na których prowadzenie działalności gospodarczej jest regulowane przez szczególne, odmienne niż na pozostałym terytorium kraju, zasady opodatkowania, opłat celnych, prawa dewizowego, prawa pracy, praw socjalnych, praw związkowych, prawa budowlanego, przepisów regulujących kwestie własności ziemi, ułatwionego transferu zysków i kapitałów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia