ekonomiczna

Encyklopedia PWN

projekt reformy gospodarczej Rzeczypospolitej 1791;
Współpraca Ekonomiczna Azji i Pacyfiku, ang. Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC),
międzynarodowa organizacja integracyjna; największe na świecie (pod względem obszaru, ludności, PKB, wartości handlu zagranicznego) regionalne ugrupowanie ekonomiczne, obejmujące znaczną część gospodarki światowej;
subdyscyplina antropologii kulturowej i antropologii społecznej zajmująca się badaniem tradycyjnych i współcz. systemów ekon. społeczności plemiennych i chłopskich;
gałąź cybernetyki badająca zasady zachowania się systemów makroekon. (np. gospodarka nar.) i mikroekon. (np. przedsiębiorstwo);
dział geografii powiązany m.in. z planowaniem przestrzennym, ekonomią, socjologią, historią;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia