ekonomiczna

Encyklopedia PWN

hipotetyczna konstrukcja obejmująca układ założeń przyjętych dla uchwycenia najistotniejszych cech i zależności występujących w danym procesie ekonomicznym.
koncepcja przebudowy stosunków międzynarodowych, zgłoszona 1974 przez kraje rozwijające się na VI Specjalnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ;
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Spółka Akcyjna (PWE), do 1961 Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, 1961–95 Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,
zał. 1949 w Warszawie;
zespół uregulowanych konstytucją i ustawami uprawnień, z których wynika obowiązek zaspokajania przez państwo określonych potrzeb socjalnych i ekonomicznych obywatela (m.in. prawo do własności, do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, nauki, ochrony zdrowia).
termin używany na określenie twórczości ekonomistów z 1. połowy XIX w., krytykujących kapitalizm i postulujących zahamowanie jego rozwoju;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia