prawa ekonomiczne i socjalne obywatela
 
Encyklopedia PWN
prawa ekonomiczne i socjalne obywatela,
zespół uregulowanych konstytucją i ustawami uprawnień, z których wynika obowiązek zaspokajania przez państwo określonych potrzeb socjalnych i ekonomicznych obywatela (m.in. prawo do własności, do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, nauki, ochrony zdrowia).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia