ekonomiczna

Encyklopedia PWN

teoria ekonomiczna opisująca problemy oddziaływania państwa na prywatne makroekonomiczne podmioty gospodarcze, → regulacja.
relacja efektu do nakładu czynnika produkcji lub zespołu czynników produkcji.
ogół środków ekonomicznych podjętych przez państwo lub grupę państw w celu zachwiania gospodarki państwa blokowanego (np. przez embargo, sankcje gospodarcze, częściowe lub zupełne zerwanie z nim stosunków handlowych i finansowych).
proces badawczy przeprowadzany w ekonomii, pozwalający diagnozować sytuację jednostek gospodarujących (analiza mikroekonomiczna) lub mechanizm funkcjonowania gospodarki narodowej (analiza makroekonomiczna).
psychol. dział psychologii zajmujący się związkami między procesami psychicznymi zachodzącymi w umyśle jednostki a jej zachowaniami ekonomicznymi.
stan, w którym nie występują tendencje (bodźce) do zmiany zachowań podmiotu gospodarczego lub oddziaływanie tych sił wzajemnie się znosi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia