ekonomiczna

Encyklopedia PWN

Nowa Ekonomiczna Polityka (NEP), ros. Nowaja ekonomiczeskaja politika,
przejściowe (1921–29) przywrócenie mechanizmów rynkowych w gospodarce sowieckiej;
kolegialny, społeczny organ Rady Ministrów;
geogr. podział przestrzeni geogr., zgodnie z metodami regionalizacji, typologii i klasyfikacji przestrzennych.
wszelka płatność, otrzymywana za wykorzystanie zasobu lub czynnika produkcji, która przekracza jego koszt alternatywny.
płatność za wykorzystanie zasobu, który ma zerowy koszt alternatywny.
różnica między ceną zasobu a jego kosztem alternatywnym, gdy ten koszt nie jest równy zeru.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia