Rada Ekonomiczna
 
Encyklopedia PWN
Rada Ekonomiczna,
kolegialny, społeczny organ Rady Ministrów;
działał w Polsce 1957–62; jej zadaniami było opracowywanie nowych metod zarządzania i planowania oraz analiza systuacji gospodarczej; po 1958 ignorowana przez władze; wśród członków m.in.: Cz. Bobrowski, O. Lange, E. Lipiński.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia