ekonomiczna

Encyklopedia PWN

Centralny Amerykański Bank Integracji Ekonomicznej, Central American Bank of Economic Integration (CABEI),
międzynarodowy bank, założony 1960, z siedzibą w Tegucigalpa (Honduras);
organ Prezydium Rady Ministrów II RP, powołany 1 VIII 1919 w celu koordynacji polityki gospodarczej państwa;
organ pomocniczy Rady Ministrów działający 1945–50 i 1957–69, pełniący funkcje opiniodawczo-doradcze;
prawa rządzące produkcją, wymianą i podziałem dóbr materialnych.
geogr. historycznie ukształtowany przez działalność gosp. i kulturową człowieka wycinek powierzchni Ziemi, charakteryzujący się większą skalą wewn. powiązań gosp. niż powiązań zewn., lub występowaniem danej działalności gosp. w innej formie i intensywności niż na obszarach otaczających.
podstawowe składniki wzrostu gospodarczego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia