Komitet Ekonomiczny Ministrów
 
Encyklopedia PWN
Komitet Ekonomiczny Ministrów (KEM),
organ Prezydium Rady Ministrów II RP, powołany 1 VIII 1919 w celu koordynacji polityki gospodarczej państwa;
ustalał program i ogólne zasady polityki gospodarczej rządu, rozpatrywał wnioski prawodawcze dotyczące gospodarki, wydawał decyzje w sprawach gospodarczych, które wymagały uzgodnienia między ministrami, oraz zarządzenia w sprawach szczególnego znaczenia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia