Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 
Encyklopedia PWN
Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów,
organ pomocniczy Rady Ministrów działający 1945–50 i 1957–69, pełniący funkcje opiniodawczo-doradcze;
w zakresie swych kompetencji podejmował uchwały; od 1988 działa pod tą samą nazwą powołany uchwałą Rady Ministrów organ przygotowujący opinie, wnioski oraz projekty rozstrzygnięć w sprawach gospodarczych dla Rady Ministrów; zapewnia bieżącą koordynację przedsięwzięć gospodarczych i kontrolę ich realizacji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia